Varför bevakningsföretag?

Bevakningsföretag för säkerhetens skull

Ja, nog blir världen otäckare för varje dag som går. Det är en olustig känsla att alltid behöva kolla över axeln när man vandrar hemåt. Världen befinner sig i obalans och det avspeglas i våra samhällen. Offentliga platser har blivit föremål för våldsyttringar och det finns ingen plats där människan är säker. I en orolig värld har bevakningsföretag en viktig uppgift. De skapar trygghet med sin närvaro och sina rättigheter. Bevakningsföretag bevakar förutom offentliga tillställningar även fastigheter, verksamheter, anläggningar och enskilda personer.

För att bedriva ett bevakningsföretag måste ett tillstånd utfärdas av Länsstyrelsen. Vidare måste Länsstyrelsen sedan godkänna samtlig personal, både väktare och annan personal. Om företaget vill ha väktarhundar i sin verksamhet måste ett tillstånd utfärdas även för detta ändamål. Länsstyrelsen gör sedan noggranna kontroller åtminstone vartannat år för att säkerställa att bevakningsföretaget följer lagar och förordningar.

Med tanke på vad som händer i omvärlden lättar bevakningsföretag människors oro. Deras närvaro minskar risken för våld vilket ökar tryggheten. Eftersom Länsstyrelsen ställer hårda krav på bevakningsföretagen kan vi vara säkra på att de är professionella. För att bli väktare måste man avklara en grundläggande väktarutbildning, de flesta vidareutbildar sig med olika säkerhetsutbildningar. Svensk Bevakningstjänst, Securitas och G4S hör till landets största bevakningsföretag – deras väktare tillåts utrusta sig med batong och handfängsel.

Bevakningsbranschen växer stadigt varje år. Det är ett bevis på ökad brottslighet och ökat behov av säkerhet. Polisen har det övergripande ansvaret för allvarligare brottslighet. När brottsligheten ökar i omfattning fyller dock bevakningsföretagen ett stort tomrum. Deras blotta närvaro skapar trygghet eftersom risken för brott minskar. Kritiker menar dock att bevakningsföretagen är ett ytterligare steg mot det samhälle George Orwell illustrerade i sin klassiska bok 1984, där statsmakterna kontrollerar och övervakar varenda steg människan tar. Dessvärre verkar detta vara vad som behövs i en värld som befinner sig i krig.

bevakningsföretag