DHLR Hjärt Lungräddning med defibrillering

DHLR räddar liv varje dag

DHLR är utbildningen för den som vill lära sig att utföra hjärt- och lungräddning med defibrillator. Alla rekommenderas att gå utbildningen eftersom den räddar liv. Den som vill gå utbildningen behöver först gå utbildningen HLR som är grundläggande hjärt- och lungräddning.

Plötsligt hjärtstopp är tyvärr en vanlig dödsorsak. Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp har goda chanser att överleva om en hjärtstartare finns i närheten. Chanserna ökar ytterligare om någon i närheten har gått utbildning i DHLR. Utbildningen lär dig hur du ska agera under händelseförloppet. Det som är avgörande är hjärt- och lungräddningen, hjärtstartaren och tiden. Därför fokuserar utbildningen på att effektivisera händelseförloppet på bästa sätt.

Vid hjärtstopp upphör hjärtat genast att pumpa blod till kroppen och hjärnan. Inom ett par minuter har hjärnan och organ tagit skada av syrebristen. Hjärt- och lungräddning skyddar hjärnan mot syrebrist, men har inte förmågan att starta hjärtat på nytt. För att starta behöver hjärtat en strömstöt, vilket den får av en hjärtstartare. Chansen till överlevnad ökar från fem procent till 75 procent om defibrillering sker inom tre minuter.

Utbildningen i DHLR kan skräddarsys efter dina önskemål. Hur ser arbetsplatsen ut? Utifrån svaret anpassas utbildningen för att passa er organisation. Utbildningen tar bland annat upp 2-räddarteknik som används i hjärt- och lungräddning, larmkedjan, mun-mot-mun-metoden, hur hjärtat fungerar och ser ut, om hjärtsjukdomar, hur hjärtstartaren fungerar, defibrillering, teamträning, scenarioträning och åtgärder.

Alla borde gå utbildningarna HLR och DHLR. Och det är inte bara för andras skull, utan också för din egen. Det är en skyldighet mot dina medmänniskor att gå utbildningen. Samhället skulle genast bli en tryggare plats om alla gick utbildningen, förslagsvis redan på mellan- eller högstadiet. Eftersom plötsligt hjärtstopp dödar onödigt många varje år måste vi göra vad vi kan för att minska antalet dödsfall. Utbildningen i DHLR är en utmärkt början.

dhlr